Tanatopractora
Tanatopractora

Links

Empresa/Asociación web
Asociación de Profesionales Tanatopractores de España www.tanatopractores.com
Asociación Nacional de Tanatopraxia www.tanatopraxia.es
Tanatopraxia Balear www.tanatopraxiabalear.org
Escuela Funeraia Osiris www.osirisweb.es
European Association of Embalmers (E.A.E.) www.europeanembalmers.org
FIAT-IFTA www.thanos.org
Ayuda al duelo (S.E.I.T.) tanatologia.org/seit/gruposapoyo.html
ARA Mallorca. Servicio de Acompañamiento al Duelo www.bitacoras.com